Uzay konusunda çalışan belli başlı üniversiteler ile resmi ve özel kuruluşlarımız, aralarındaki iletişim bağlarını ve işbirliği olanaklarını güçlendirmek üzere Kasım 2011’de yapılan bir çalıştayda bir birlik oluşturmaya karar vermişlerdi.

Adına Uzay Teknolojileri Eğitim Birliği (UTEB) denen oluşum daha sonra Haziran 2013 tarihinden itibaren değişik üye kuruluşların yerlerinde belirli aralıklarla toplantılar yaparak çeşitli etkinlikler başlattı ve sürdürdü.
UTEB web sitesi kendilerini şöyle açıklamakta:


Uzay bilim ve teknolojileri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin başlıca zenginlik kaynağı ve itici gücüdür. Ülkemiz de özellikle son on yıl içerisinde uzay alanına gereken önemi vermiş olup bu alanda ciddi yatırımlar yapmakta ve geleceğe dönük kapsamında büyük hedefler ortaya koymaktadır. Üniversitelerimiz arasında yürütülen istişareler neticesinde, ülkemizin uzay alanında yetişmiş insan kaynağını güçlendirmek, akademik düzeydeki çalışmaları yoğunlaştırmak ve belli bir eş güdüm oluşturmak üzere, Türk üniversiteleri arasında “Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği – UTEB”in oluşturulması fikri ortaya çıkmıştır.

UTEB’in hedefi; uzay alanında birlik oluşturma ve birlik çatısı altında üniversitelerimizin mevcut ve olası insan kaynağı, alt yapı ve diğer kaynaklarını kullanarak güç birliği yaparak uzay eğitimi ve araştırmaları alanında Türkiye’yi lider ülke konumuna getirmektir.


Kısa geçmişine rağmen bazı dikkate değer etkinliklere imza atan UTEB, 20 Kasım 2014 tarihinden itibaren,Türkiye’yi temsilen uzay teknolojilerinde eğitim veren dünya üniversiteleri konsorsiyumu UNISEC-Global (University Space Engineering Consortium) üyesi oldu.
UTEB tüm üyelere açık olan iki eğitim düzenledi. Haziran 2013’te “Nano Uyduların Tasarım ve Testi” kursu ile Haziran 2014’te “CANSAT Tasarım ve İmalat Kursu” İstanbul’da İTÜ tesislerinde yapıldı. UTEB’in ayrıca büyükçe ve ses getirecek ortak bir uydu projesi üzerinde çalıştığı da bildirilmektedir.
Şimdiye kadar 6 genel toplantı yapan UTEB’in yedinci toplantısı 20 Ocak 2015 günü Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılacaktır. Hava durumunun engellemesi olmazsa tüm üyelerin katılımı beklenmektedir. Bilimania olarak UTEB’e başarılar diliyoruz.

Bakınız: http://www.rast.org.tr/UTEB/index.php