Eylül ayında International Journal of Robotics Research dergisinde yayımlanan bir makale, çalışmakta olan kalbe damar yoluyla girerek kalp içinde operasyon yapan bir mikrorobotu anlatıyordu. Anjiyoya benzer olan bu tekniğin gelişmesiyle, göğsü açmadan, kaburgaları kırmadan ve kalbin atışını kesmeden, halen büyük sayılan önemli ameliyatlar kolaylıkla yapılabilecek.

Bu amaçla geliştirilen mikrorobot sadece 1 mm çapında ve bir tübün ucuna takılıyor. Hareket eden parçalarının boyları mikronlarla ölçülüyor. Tüp ve mikrorobottan oluşan cihaz, mikroelektromekanik sistemler (MEMS, microelectromechanical systems) teknolojisiyle üretilmiş. Tübün malzemesinin üretimi de doğru esneklik, kontrol ve diğer açılardan araştırma gerektirmiş.
Mikrorobot kesici iki sıra dişten oluşuyor ve dışarıdan kontrol edilerek bir doku parçasını küçük parçalar halinde kesebiliyor. Kesilen parçalar tüpten dışarı alınıyor. Vücuda uygun bir damardan sokulan tüp kalbe doğru ultrason görüntüleme yardımıyla yönlendiriliyor ve kalbin içine istenilen bölüme girebiliyor.
Cihaz, ABD Boston’daki çocuk hastanesinde Dr. Pierre Dupont ve ekibi tarafından geliştirilmiş ve denenmekte. İlk denemeler domuzlar üstünde yapılıyor. Örneğin bir domuzun boynundaki atar damardan girilip kalbin üst iki odacığına gidilmiş. Cihaz bu iki odacık arasındaki duvarda bir delik açmakta kullanılmış ve sonra geri çekilmiş. Bu işlem sırasında kalp atışları normal devam etmiş.
Bu operasyon insanlarda “septal myectomy” denen operasyonlar ile aynı amacı taşıyor. Ciddi ve zor bir operasyon olan “septal myectomy”, bazı hastalarda vücuda normal kan pompalanması için gerekli olmakta. Özellikle doğuştan kalp sakatlığı olan çocuklarda zorunlu olan ciddi ve zor operasyonların bu cihazla kolaylaşması bekleniyor.

Kaynakça:
http://ijr.sagepub.com/content/early/2014/09/01/0278364914543671
http://www.newscientist.com/article/mg22429935.100-heart-ops-shrink-thanks-to-surgeon-in-your-vein.html#.VFJcGldufIU